| начало |   за мен | медицински услуги | кариера | специалност | частна практика | библиотека | други
 
Д-р Николай Райков е специализиран в ехографията на щитовидна жлеза, шийни лимфни възли,болестни формации на шията, както и ехография на млечни жлези.
Д-р Н.Райков работи с ултразвуков апарат,оборудван с високочестотен трансдюдсер 18.0 MHz, позволяваш прецизиране на ехографското изследване и откриване на лезии в щитовидната жлеза и млечните жлези с м инимални размери /до1-3мм/.
Той активно практикува тънкоиглена аспирационна биопсия /ТАБ или FNA/ под ехографски контрол на щитовидни възли,шийни лимфни възли и туморни формации на шията,както и на лезии в млечните жлези.
Много ценен и ефективен метод е прилаганата склерозираща терапия с етанол/PEI/ на подходящи възли на щитовидната жлеза.Така може да бъде избягната оперативната интервенция.
Д-р Николай Райков извършва предоперативна локализация на шийни лимфни възли, при доказан щитовиден рак.
Провежда и предоперативно маркиране на трудно откриваеми и достъпни за хирурга, малки щитовидни възли, както и на уголемени лимфни възли с подозрителен вид.
Извършва и консултации за "второ мнение" ,относно поставени диагноза и лечебно поведение при заболявания на щитовидната жлеза.

Цитологично изследване и диагноза на пробите ,получени при биопсията: Д-р Сн. Вичева - патоанатом - цитолог; МЦ "Венкор-Патанов"; гр.Варна, бул."Съборни " №16, тел: 052/624-262

Хормонални изследвания: Хормонална и клинична лаборатория "Статус."; гр.Варна, Ул. "Бдин " №9 тел:052/615 505;
email: statuslab@abv.bg
http://www.statuslab.com

По-често изследвани хормони: TSH, FT4, FT3, TPOab, Tgl, Tgl ab, Паратхормон, Пролактин /PrL/, изследвания на въглехидратната обмяна, имунореактивен инсулин, HbA1C, всички видове биохимични проби.

Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза с технеций и радиоактивен йод. Клиника по Радиология; МБАЛ "Света Марина ", гр .Варна.